FilmeDuft Qi Gong (1) von Zhang Xiao Ping


Tian Liyang demonstriert seine innere Kraft


Taiji Jian Ji Ben Gong


World Taiji & Qigong Day 2016 beim Chinagarten in Zürich


37er Form von Cheng Man ch'ing


1. Kreis von Chungliang Al Huang